Colofon

Uitgave

Hogeschool Viaa
Zwolle, juni 2019

Informatie over de inhoud van het jaarverslag kunt u opvragen bij:

Hogeschool Viaa
Postbus 10300, 8000 GA Zwolle
Telefoon: 038 42 555 42.
www.viaa.nl

© Stichting Hogeschool Viaa